1CMSpital

ETAPE DE LUCRU ÎN VEDEREA EDIFICĂRII UNITĂȚII MODULARE SPITALICEȘTI

 1. Oportunitatea realizării investiției : Solicitarea Spitalului Municipal Rădăuți
 2. Sursa de finanțare : Protocol Crucea Roșie / Jeni Mandachi- Spital;
 3.  Identificarea spațiului :
  1. dovada de proprietate – extras carte funciară  39116
  2. plan de construcție propus – anexat
 4. Certificat de urbanism     Eliberat cu nr. 691 din 9.10.2020;
 5. Autorizație de demolare construcții existente – Termen: 15.11.2020;
 6. Studiu de fezabilitate Termen: 05.11.2020;
 7. Hotarârea Consiliului Local Rădăuți de aprobare a investiției și indicatorilor tehnico -economici – în consultare publică (pe ordinea de zi a consiliului local Rădăuți)- 05.11.2020;
 8. Elaborare DTAC și PTH(demolare) – Cadre- 30.10.2020;
 9. Obținere autorizație construire – 25.11.2020;
 10. Licitație de execuție;
 11. Execuția lucrărilor – Start lucrări 01.12.2020;
 12. Recepție lucrări – 01.02.2021;
 13. Obținerea autorizațiilor de funcționare. – Februarie 2021